Rasyonalist Kütüphane

Bu arşiv, çeşitli konularda hazırladığımız yazı dizilerini derli toplu bir şekilde listelemektedir. Konu başlıkları, konunun ilerleyişine göre sırayla dizilmiş durumda olduğundan, eğer tüm yazı dizisini okuyup konuyu öğrenmek istiyorsanız, yukarıdan aşağıya doğru ilerlemenizi öneriyoruz. Buradaki içeriklerin sadece yazı dizisi şeklinde olan içeriklerden oluşmaktadır. Burada bulamadığınız bir konu için, arama kısmını kullanmanızı öneririz.

Genel Fizik

1. Genel Fizik – 1: Boyut Analizi, Skaler ve Vektör Kavramı
2. Genel Fizik – 2: Konum, Hız ve İvme
3. Genel Fizik – 3: Vektörler, Skaler Çarpım ve Vektörel Çarpım
4. Genel Fizik – 4: Eğik Atış Hareketi – Konu Anlatımı, Örnek Soru, Formüller
5. Genel Fizik – 5: Merkezcil İvme- Düzgün Dairesel Hareket
6. Genel Fizik – 6: Teğetsel İvme ve Radyal İvme (Formülleri)
7. Genel Fizik – 7: Bağıl Hız ve Bağıl İvme
8. Genel Fizik – 8: Newton Hareket Yasaları ve Kuvvet
9. Genel Fizik – 9: Sürtünme Kuvveti Nedir? Sürtünme Formülü
10. Genel Fizik – 10: İş Nedir? Formülleri, Konu Anlatımı ve Örnek Soru
11. Genel Fizik – 11: Güç Nedir? (fırında…)


Elektromanyetik Dalgalar

1. Elektromanyetik Spektrum (Tayf) Nedir?
2. Elektromanyetik Dalgalar: Işık
3. Elektromanyetik Dalgalar: Radyo Dalgaları
4. Elektromanyetik Dalgalar: Mikrodalga
5. Elektromanyetik Dalgalar: Kızılöte (İnfrared)
6. Elektromanyetik Dalgalar: Görünür Bölge
7. Elektromanyetik Dalgalar: Moröte (Ultraviyole)
8. Elektromanyetik Dalgalar: X-Işını
9. Elektromanyetik Dalgalar: Gama Işını (fırında…)


Yıldız Astrofiziği

1. Yıldız Astrofiziği – 1: Yıldızların Parlaklıkları
2. Yıldız Astrofiziği – 2: Kara Cisim Işıması
3. Yıldız Astrofiziği – 3: Wien Kayma Yasası
4. Yıldız Astrofiziği – 4: Virial Teoremi
5. Yıldız Astrofiziği – 5: Hidrostatik Denge
6. Yıldız Astrofiziği – 6: Hertzsprung-Russell (HR) Diyagramı
7. Yıldız Astrofiziği – 7: Disk Oluşumu
8. Yıldız Astrofiziği – 8: Çökme Süresi (Serbest Düşme Zamanı)
9. Yıldız Astrofiziği – 9: Jeans Kriterleri
10. Yıldız Astrofiziği – 10: Yıldızlarda Dönme
11. Yıldız Astrofiziği – 11: Yıldızlarda Minimum ve Maksimum Kütle
12. Yıldız Astrofiziği – 12: Tuhaf Yıldızlar – Karbon Yıldızları
13. Yıldız Astrofiziği – 13: Radyatif Sürüklenme
14. Yıldız Astrofiziği – 14: Kappa (Vana) Mekanizması


Astrofotoğrafçılık

1. Astrofotoğrafçılık – 0: Başlarken Bilinmesi Gerekenler
2. Astrofotoğrafçılık – 1: Aydınlık, Karanlık, Düz ve Sıfır Çekim Teknikleri (Flat, Dark, Bias)
3. Astrofotoğrafçılık – 2: Yıldız İzi (Startrail) Fotoğrafları
4. Astrofotoğrafçılık – 3: Alan Dönmesi (Field Rotation)
5. Astrofotoğrafçılık – 4: Mozaik Fotoğraflar


Project Euler Soruları ve Çözümleri

1. Project Euler – 1: 3 ve 5’in Katları
2. Project Euler – 2: Çift Fibonacci Sayıları
3. Project Euler – 3: En Büyük Asal Çarpan
4. Project Euler – 4: En Büyük Palindrom Çarpım
5. Project Euler – 5: En Küçük Çarpım
6. Project Euler – 6: Karelerin Toplam Farkı
7. Project Euler – 7: 10001. Asal Sayı
8. Project Euler – 8: Serideki En Büyük Çarpım
9. Project Euler – 9: Özel Pisagor Üçlüsü

Kozmoloji

1. Kozmoloji – 0: Kozmoloji (Evren Bilimi) Nedir?
2. Kozmoloji – 1: Evrenin İlk Üç Dakikası
3. Kozmoloji – 2: Kozmolojik İlke – Homojenlik ve İzotropi
4. Kozmoloji – 3: Robertson-Walker Metriği
5. Kozmoloji – 4: Kozmik Uzaklık Merdiveni
6. Kozmoloji – 5: Evrenin Geometrisi
7. Kozmoloji – 6: Evrenin Yoğunluğu
8. Kozmoloji – 7: Evrenin Yaşı
9. Kozmoloji – 8: Hubble Sabiti
10. Kozmoloji – 9: Son Saçılma Yüzeyi ve Foton Ayrışması
11. Kozmoloji – 10: Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işınımı (CMBR)
12. Kozmoloji – 11: CMB Kuvvet Tayfı
13. Kozmoloji – 12: Genel Görelilik Teorisinin Gözlemsel Testleri
14. Kozmoloji – 13: Kozmolojik Parametreler ve Belirlenme Yöntemleri
15. Kozmoloji – 14: Gökada Dönme Eğrisi
16. Kozmoloji – 15: Çekimsel Merceklenme
17. Kozmoloji – 16: Aktif Galaksi Çekirdeği (AGN)


Gezegenler

1. Gezegenler: Merkür | Özellikleri, Manyetik Alanı, Atmosferi…
2. Gezegenler: Venüs | Özellikleri, Atmosferi, Manyetik Alanı…
3. Gezegenler: Dünya | Özellikleri, Oluşumu, İç Yapısı, Atmosferi...
4. Gezegenler: Mars | Özellikleri, Uyduları, Atmosferi…
5. Gezegenler: Jüpiter | Özellikleri, Atmosferi, Uyduları, Lekesi…
6. Gezegenler: Satürn | Özellikleri, Halkaları, Uyduları, Atmosferi…
7. Gezegenler: Uranüs (fırında…)
8. Gezegenler: Neptün (fırında…)
9. Gezegenler: Plüton (fırında…)


Nükleer Fizik

1. Nükleer Fizik – 1: Nükleer Kararlılık
2. Nükleer Fizik – 2: Alfa Bozunumu
3. Nükleer Fizik – 3: Beta Eksi (β-) Bozunumu
4. Nükleer Fizik – 4: Pozitron (β+) Emisyonu
5. Nükleer Fizik – 5: Elektron Yakalanması
6. Nükleer Fizik – 6: Gama (γ) Işıması
7. Nükleer Fizik – 7: Yarı Ömür ve Bozunum Sabiti
8. Nükleer Fizik – 8: Nükleer Reaktörler
9. Nükleer Fizik – 9: Radyasyon Dozimetrisi
10. Nükleer Fizik – 10: Radyasyonun Biyolojik Etkileri – 1
11. Nükleer Fizik – 11: Radyasyonun Biyolojik Etkileri – 2
12. Nükleer Fizik – 12: Radyasyon GüvenliğiBack to top button