Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikro boyutundaki organizmalar olan bakteriler, virüsler, protozoonlar, algler ve mantarlar gibi canlıları inceleyen bilim dalıdır. Temel bilimlerde elde ettiği bilgiler sayesinde tıpta, endüstride ve tarımda gelişime önemli bir katkısı olmaktadır. Hastalık yapan mikroorganizmaların incelenerek sağlıkta önemli adımlar atılmasından, hastalık yapmayanların özelliklerinin incelenerek bunların yararımıza kullanılmasını sağlamaya kadar birçok konuda çalışma yapar. Bir diğer önemli etkisi ise, sayıları dünya nüfusuna baskın gelen bu ufak canlıların, dünyanın ekolojik dengesine olan öneminin incelenmesidir. Atmosferimizde soluduğumuz gazlardan, topraktaki dönüşümlere kadar birçok durumun sorumlusu mikroorganizmalardır. Bu sebeple mikrobiyoloji, yaşamın en temel konularından birini inceler.

Back to top button