EvrenFizikKlasik Mekanik

Genel Fizik – 5: Merkezcil İvme (Formülü) – Düzgün Dairesel Hareket

Şu zamana kadar hep doğrusal bir hareketten konuştuk. Lakin hareket daima doğrusal olmak zorunda değildir, hatta çoğu durumda değildir. Bunun en basit örneği merkezcil ivme tarafından sağlanan düzgün dairesel harekettir. Hiç kuşkusuz bir cisim bir nokta etrafında dairesel bir hareket yapabilir. Bu nokta etrafında sabit bir süratle (dikkat edin hız demiyoruz) yapılan dairesel harekete, düzgün dairesel hareket denir.


Düzgün dairesel hareket sırasında sürat sabittir, hız sabit değildir.

Eğer hatırlayacak olursanız sürat ve hız arasındaki farktan bahsetmiştik (bkz. Genel Fizik – 2: Konum, Hız ve İvme). Sürat, hızın skaler karşılığıydı. Dairesel bir hareket sırasında, aşağıdaki animasyonda olduğu gibi sürat her ne kadar sabit kalsa da hız değişir. Çünkü hareket vektörünün yönü dairesel bir hareketi sağlayabilmek adına değişmektedir.

Yönün değişiyor olması, her ne kadar onun büyüklüğü olan sürat değişmese de, bir vektör olduğundan dolayı hızın değişeceği anlamına gelir . Eğer bu kavramlar kafanızı karıştırıyorsa skaler ve vektörel konusuna dönüp bir göz atmanızı muhakkak tavsiye ediyoruz.

düzgün dairesel hareket
Figür 1: Düzgün dairesel hareket. Görsel: <https://www.physicsclassroom.com/mmedia/circmot/ucm.cfm>

Düzgün Dairesel Hareket

Eğer bir cisim dairesel bir hareket yapıyorsa ivmeye sahiptir, çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi hızı zamanla değişmektedir ve ivme de hız zamanla değiştiğinde ortaya çıkar. Bir başka deyişle hızın zamanla değişimi sıfır olmadığına göre, bir ivmesi vardır. Dolayısıyla bir cismin dairesel bir hareketi sürdürebilmesi için sürekli olarak merkezcil ivme adını verdiğimiz bir ivme tarafından sağlanan kuvvetle tutulması gerekir. Aksi takdirde cisim doğrusal olan hareketine sabit hızla devam edecektir. Bir başka deyişle eğer hız değişiyorsa, onu değiştiren bir şeyler olmalıdır.

Hız vektörü yola teğettir (tanjant vektörü de deriz). Bu nedenle hız vektörü dairenin yarıçapına daima dik olur. İvme vektörünün yola dik olması gerektiğini sezgilerimiz bize söyler. Bunu şu noktada göstermek aslında oldukça kolaydır.

Merkezcil İvme Formülü ve Yönü

Merkezcil ivme formülünü elde etmek için öncelikle deneyimizi kurmamız gerekir. Farz edelim ki bir cisim dairesel bir hareket yapıyor olsun ve bu hareket sırasında sürati değişmesin (hızının büyüklüğü sabit kalsın). Fakat hız vektörünün yönü biraz değişecektir. Başlangıç noktasını A, bitiş noktasını B olarak tanımlayalım. O halde ilk hız vi , son hız ise vs olsun. Buna karşılık gelen zamanlar da sırasıyla ti ve ts olsun. Bu durumda şeklimiz şuna benzer:

merkezcil ivme Genel Fizik - 5: Merkezcil İvme (Formülü) - Düzgün Dairesel Hareket
Solda hareketin temsili, sağda ise hız vektörleri arasındaki ilişki. Görsel: Rasyonalist.

Parçacığın ivmesini hesaplamak oldukça kolaydır. Ortalama ivme ifadesinden faydalanırız.

merkezcil ivme 1 Genel Fizik - 5: Merkezcil İvme (Formülü) - Düzgün Dairesel Hareket

Burada kalın harflerle yazılan a (ivme) ve v (hız) ifadesinin vektör olduğuna dikkat edin. Üzerine vektör işareti koymaktansa kolaylık olması açısından kalın karakterle gösteririz. Dolayısıyla bu ifade bize vs ve vi ifadelerinin vektörel olarak birbirlerinden çıkarılıp bir skalere bölüneceğini söyler. Sağdaki şekilden de görüleceği üzere Δv=vs-vi ‘dir. Dolayısıyla vektör toplamı olarak yazacak olursak vi+Δv=vs ‘dur.

Sağdaki üçgen ile soldaki üçgen benzer olduklarına göre, bunlar arasında bir bağıntı kurabiliriz.

merkezcil ivme 2 Genel Fizik - 5: Merkezcil İvme (Formülü) - Düzgün Dairesel Hareket

Bu durumda Δv için ifadeyi bir önceki ivme ifadesinde yerine yazacak olursak,

merkezcil ivme 3 Genel Fizik - 5: Merkezcil İvme (Formülü) - Düzgün Dairesel Hareket

olarak yazılır. Şimdi düşünmemiz gereken şey limit kavramıdır. Şekildeki A ve B noktaları arasındaki mesafeler eğer birbirlerine çok yakın olurlarsa Δt sıfıra yaklaşır, dolayısıyla Δr/Δt oranı da v süratine yaklaşır. Bu durumda Δt->0 limitini göz önüne alırsak,

merkezcil ivme formülü denklemi düzgün dairesel hareket

olduğunu bulmuş oluruz. Bu ifade düzgün dairesel hareket yapan bir cisim için merkezcil ivme formülüdür. Burada görsele geri dönüp odaklanmanız gerekmektedir. Eğer A ve B birbirine çok yakın olurlarsa, Δv vektörünün yönünün nereye baktığını anlamaya çalışın. Bu hiç kuşkusuz ivmemizin doğrultusudur ve merkeze doğrudur.

Böylelikle düzgün dairesel hareket yapan bir cisimde, merkezcil ivme için gerekli ifadeyi bulduk ve bunun yönünün merkez doğrultusunda olduğunu da göstermiş olduk.

Sonuçlar ve Yorum

Sadece merkezcil ivme formülüne odaklanıp bitirmeden önce, bunların ne anlama geldiğini düşünmenizi de istiyorum. Algılarınıza kulak vermeniz ve fiziği içselleştirmeniz gereken nokta burasıdır. Her ne kadar denklemi türetirken bunlardan faydalanmış olsak da, sonucumuzdan çıkarım yapmak elzemdir.

Düzgün dairesel hareket yapan bir cismimiz olduğunu varsayarak hareket ettik. Konumu daire etrafında değişse bile süratinin değişmeyeceğini kabul ettik. Lakin hız vektörünün yönü değiştiği için ivmesi olması gerektiğini biliyorduk. Bu nedenle hedefimiz, hızdaki değişimi veren ifadeyi bulmaktı ve bunu yaptık. İlgili geometriyi kurduktan sonra, denklemleri yerine koyduğumuzda, merkezcil ivme formülünü ve onun merkez doğrultusunda olduğunu bulmuş olduk.

Denklemin bize söylediği hız arttıkça merkezcil ivmenin çok daha fazla artacağıdır. Bunun yanında yarıçap küçüldükçe, yani hareket doğrusallıktan ne kadar çok sapmışsa, merkezcil ivmenin de o kadar fazla olacağıdır. Çünkü r (yarıçap) ile ters orantılıdır.

Merkezcil ivme sıklıkla merkezkaç ile karıştırılır, bu noktada merkezcil ivmeden bahsettiğimizin bir kez daha altını çizmemiz gerek.

Genel Fizik İçerikleri

Genel fizik konuları ele aldığımız yazı dizisinin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Genel Fizik – 1: Boyut Analizi, Skaler ve Vektör Kavramı
Genel Fizik – 2: Konum, Hız ve İvme
Genel Fizik – 3: Vektörler, Skaler Çarpım ve Vektörel Çarpım
Genel Fizik – 4: Eğik Atış Hareketi – Konu Anlatımı, Örnek Soru, Formüller
Genel Fizik – 5: Merkezcil İvme- Düzgün Dairesel Hareket
Genel Fizik – 6: Teğetsel İvme ve Radyal İvme (Formülleri)
Genel Fizik – 7: Bağıl Hız ve Bağıl İvme
Genel Fizik – 8: Newton Hareket Yasaları ve Kuvvet
Genel Fizik – 9: Sürtünme Kuvveti Nedir? (Sürtünme Formülü)


Hazırlayan: Ögetay Kayalı

Editör : Büke Özen

Referanslar
1. Serway & Beichner, Fen ve Mühendislik İçin Fizik – 1, Beşinci Baskıdan Çeviri, p. 91-92
2. Lumenlearning, <https://courses.lumenlearning.com/physics/chapter/6-2-centripetal-acceleration/>
3. Britannica, <https://www.britannica.com/science/centripetal-acceleration>

Ögetay Kayalı

Rasyonalist kurucu, editör ve kıdemli yazar. NASA'nın APOD platformunda görevli olmak üzere, Michigan Tech. Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak Astrofizik üzerine doktora yapmaktadır. Ege Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra bir yıl kozmoloji üzerine yüksek lisans, ardından bir yıl da İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezinde Moleküler Biyoloji ve Genetik üzerine yüksek lisans yapmıştır.
Back to top button