Zooloji

Zooloji ya da hayvan bilimi, omurgalı veya omurgasız tüm hayvanları inceleyen bilim dalıdır. Çoğunlukla veterinerlikle özdeş görünse de bir temel bilim olmasından dolayı, canlıları daha çok morfolojik, fizyolojik ya da biyokimyasal yönden inceler, çalışma mekaniklerini araştırır. Taksonomik olarak; tek hücreliler (protozooloji), solucanlar (helmintoloji), kabuklular (malakoloji), böcekler (entomoloji) gibi omurgasızları ve balıklar (ihtiyoloji), kurbağa ve sürüngenler (herpotoloji), kuşlar (ornitoloji) ve memeliler gibi bazı omurgalıları inceler.

Back to top button