AstrofizikAstronomi

Yıldız Astrofiziği: Jeans Kriterleri

Hikayenin Öne Çıkanları
  • Tanım
  • Jeans Kriterleri Denklemleri
  • Jeans Kütlesi
  • Jeans Yarıçapı
  • Jeans Yoğunluğu

Bir gaz kütlesinin çökmesi için yeterli koşul sınırını veren kriterlere, Jeans kriterleri diyoruz. Hidrostatik dengenin yokluğu, iki temel durumla açıklanabilir: Ya madde, kendi kütle çekimi üzerine çökmektedir ya da dağılmaktadır. Yıldız oluşumu sırasında, gaz kütlesi, kendi kütle çekimi altında çökmeye başlar. Bu çökmeye, içeride ısınan gazın oluşturduğu basınç karşı koyar. Kütle çöktükçe, basınç da artacağından bir noktada dengeye gelinir. Bu dengeye, hidrostatik denge denildiğini biliyoruz.

Tüm bu sınırlamaları bildiğimize göre, başlangıç koşulları belirlenen bir gaz kütlesinin, çöküp çökmeyeceğini de belirleyebiliriz. Jeans kriterlerini üç ayrı şekilde yazabiliriz: Jeans kütlesi, Jeans yarıçapı ve Jeans yoğunluğu.

Virial teoreminden bildiğimiz üzere, hidrostatik dengedeki bir ortam için Ω=2U‘dur. Fakat dengenin olmadığı, çökmenin gerçekleştiği durumları arıyorsak,Ω>2U durumunu araştırmalıyız. Ω yani kütle çekimsel potansiyel enerji, termal enerji U‘dan yeterince büyük olmalı ki sistem çökmeye başlayabilsin (ya da çökmeye devam edebilsin).

Jeans Kriterleri Denklemleri

Kütle çekimsel potansiyel enerji Ω aşağıdaki şekilde verilir.

jeans kriterleri denklem

Termal enerji U ise,

olarak verilir. Böylelikle bu iki ifadeyi, kütle çekimsel potansiyel enerjinin, termal enerjiden fazla olduğu koşulunda yerine yazacak olursak, aşağıdaki eşitsizliği elde ederiz.

Jeans Kütlesi

Eşitsizlikteki R parametresini M cinsinden yazabiliriz. Küresel bir yapı için

olduğuna göre, 

olarak yazılabilir. Eğer bu ifadeyi yerine koyacak olursak,

jeans kütlesi denklemi

İfadeyi düzenlemek için M ifadesini kökün içerisinden çıkarıp, kalanları karşı tarafa attığımızda,

Eşitliğin bir tarafında kütle M ifadesini yalnız bırakalım.

İfadenin üslerini düzenleyerek, kütle için sade bir hale getirirsek,

Böylelikle bulutsunun çökmesi için gerekli minimum kütle değeri olan Mj elde edilmiş olur.

Jeans Yarıçapı

(3) numaralı denkleme geri dönelim ve bu kez ifadeyi R cinsinden düzenleyelim.

olduğuna göre, bu ifadeyi yerine yazacak olursak,

elde ederiz. Bu ifadede üsleri açıp, R ifadelerini sadeleştirdiğimizde denklem,

haline gelir. Eğer burada R2‘yi yalnız bırakır ve her iki tarafın karekökünü alırsak, aradığımız R ifadesine ulaşırız.

jeans yarıçapı denklemi

Böylelikle bulutsunun çökmesi için gerekli minimum yarıçap olan Rj bulunmuş olur.

Jeans Yoğunluğu

Jeans yoğunluğunu M‘ye bağlı olarak yazmak için, (5) numaralı denkleme geri dönelim.

Eğer her iki tarafın karesini alarak; M2 ile ρ‘nun yerini değiştirelim.

jeans yoğunluğu denklemi

Böylelikle bulutsunun çökmesi için gerekli minimum yoğunluk değeri olan ρj elde edilir.


Hazırlayan: Ögetay Kayalı

Referanslar
1. Melike Afşar, Solar System ders notları, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
2. K.S.De Boer and W.Seggewiss, Stars and Stellar Evolution, 7.3.1 Gravitational Instability (Jeans Instability), 106
3. Susanne Höfler, Gravitational Collapse, <https://www.astro.uu.se/~hoefner/astro/teach/apd_files/apd_collapse.pdf>

Ögetay Kayalı

Rasyonalist kurucu, editör ve kıdemli yazar. NASA'nın APOD platformunda görevli olmak üzere, Michigan Tech. Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak Astrofizik üzerine doktora yapmaktadır. Ege Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra bir yıl kozmoloji üzerine yüksek lisans, ardından bir yıl da İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezinde Moleküler Biyoloji ve Genetik üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
Bilim dünyasındaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için haftalık/aylık bültenimize abone olun.
Devam ederek gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.