ElektromanyetizmaAstronomiFizik

Elektromanyetik Dalgalar: Mikrodalga

Hikayenin Öne Çıkanları
  • Mikrodalga Frekans Bandı
  • Aktif Uzaktan Algılama
  • Pasif Uzaktan Algılama
  • Büyük Patlama'nın İşaretleri

Mikrodalgalar hava durumlarını izlerken gördüğümüz durağan veya hareketli haritalardan, yemek pişirdiğimiz fırınlarımıza kadar, hatta evrenin erken dönemlerinden bize ulaşan sinyallere kadar, fark edilir bir şekilde günlük hayatımızdadır. Yaklaşık 12 cm dalga boyunda (yaklaşık 36 MHz frekans) elektromanyetik radyasyon yollayan mikrodalga fırınlar, yiyeceklerin içindeki su ve yağ moleküllerini titreştirirler. Mikrodalga mertebesindeki elektromanyetik radyasyon ile harekete zorlanan moleküller sıcaklığı arttırır ve yiyecek pişirilmiş olur.

emsmicrowaves_maincontent_microwave
Figür 1: L-bandı GPS, S-bandı fırın, C-bandı uzun menzilli radyo haberleşmesi, X ve K-bandı uydularda ve daha birçok uygulamada kullanılan alt spektrumlardır.

Mikrodalga Frekans Bandı

Mikrodalgalar, radyo dalgaları bölgesinin yüksek frekans ucunda bulunan bir kısımdır ve kullanılan teknolojik yöntemler nedeniyle radyo dalgalarından ayrılırlar. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi mikrodalgaların farklı dalga boyları farklı bilgiler sağlar. Mesela orta uzunluktakiler (C-bandı) bulut, toz, duman, kar ve yağmurdan etkilenmeden Dünya yüzeyini gösterirler. Küresel konumlama sistemi (GPS) için gerekli olan L-bandı ormanların gölgede kalan bölgesine de nüfuz ederek yağmur ormanlarının toprak nemini ölçebilir. Çoğu haberleşme uydusu C, X ve Ku-bantlarını yerdeki istasyonlara sinyal göndermede kullanmaktadır.

mikrodalga radarHangi alt bandında olursa olsun temelde mikrodalgalar bulut, yağmur, kar ve dumandan etkilenmez, bu nedenle uydu iletişimi ve Dünya’nın uzaydan incelenebilmesinde büyük fayda sağlar. Quick Scatterometer (QuikSCAT) uydusu üzerindeki SeaWinds cihazı (hedeflerden dağılarak geri dönen enerji miktarının kantitatif ölçüsünü çıkarmak için kullanılan bir sistem), mikrodalga spektrumunun Ku-bandındaki radar atmalarını kullanmaktadır. Mikrodalga atımlarının enerjisindeki değişimleri ölçer ve okyanus yüzeyine yakın rüzgarın hızını ve yönünü belirleyebilir. Mikrodalgaların bulutlardan geçebilmesi, bilim insanlarının bir kasırganın altındaki koşulları izlemesini sağlar.

mikrodalga kasırga katrina
Katrina kasırgasının deniz yüzeyindeki rüzgar hız dağılımı. Knot, deniz mili/saat şeklinde bir hız birimidir.

Aktif Uzaktan Algılama

Radar teknolojisi etkin bir uzaktan algılama sistemi olarak düşünülebilir, çünkü aktif olarak bir mikrodalga atması gönderir ve geriye yansıyan enerjiyi algılar. Doppler radarı, saçılım-dağılım ölçüm cihazları ve radar yükselti ölçerleri mikrodalga frekansları kullanan aktif uzaktan algılama araçlarına örnektir. NASA/CNES Okyanus Yüzey Topografyası Misyonu (OSTM)’na ait Jason-2 uydusu üzerindeki radar yükselti ölçer cihazı deniz seviyesinin yüksekliğini belirleyebilir. Bu radar yükselti ölçeri, mikrodalgaları deniz yüzeyine iki farklı frekansta (13.6 ve 5.3 GHz) gönderir ve atımların uzay aracına geri dönmesi için gereken zamanı ölçer. Uzay aracının yüksekliğini ölçen ve atmadaki su buharı etkisini düzelten diğer ölçüm cihazlarından elde edilen verileri kendi verileri ile birleştirerek, deniz seviyesi yüksekliğini santimetre duyarlılığında ölçebilir.

mikrodalga deniz yüzey
Bilim insanları okyanusta depolanan ısı miktarını ölçmeye yardım etmek ve El Nino gibi küresel hava ve iklim olaylarını öngörmek için, dünya çapında deniz seviyesi yüksekliği değişikliklerini izlemektedirler.

Pasif Uzaktan Algılama

Pasif uzaktan algılama, uydudan veya enstrümandan kaynaklanmayan elektromanyetik dalgaların algılanmasını işaret eder. Sensör elektromanyetik radyasyonu toplayan pasif bir gözlemcidir. Üzerlerinde pasif uzaktan algılama cihazları bulunan uydular, hava durumu grafikleri ve yüzey sıcaklıklarının incelenmesine getirdikleri yeniliklerle hava tahmininde devrim yaratmışlardır. NASA’nın Tropik Yağış Ölçüm Misyonu’nda (TRMM) bulunan bir mikrodalga görüntüleyici fırtına bulutlarının altından gelen verileri yağmurun yapısını ortaya çıkarmak için yakalayabilmektedir.

mikrodalga katrina kasırgası
Yine Katrina kasırgasından 3D bir renk haritası. Saat başına yağmur.

Büyük Patlama’nın İşaretleri

1965 yılında, Bell Laboratuvarından Arno Penzias ve Robert L Wilson L-bandındaki mikrodalgaları kullanarak beklemedik bir keşif yapmışlardır. Özel düşük gürültü antenini kullanarak arka plandaki gürültü sinyallerini tespit ettiler. Gürültüyle ilgili garip olan şey ise, her yönden gelmesi ve şiddetinde fazla miktarda değişimlerin gözlenmemesiydi.

Bu statik durum, tıpkı havaalanı kontrol kulesi tarafından yapılan radyo yayınları gibi, gezegenimizdeki bir şeyden kaynaklansaydı; tek bir yerden gelmesi gerekirdi, her yönden değil. Bilim insanları rastlantı eseri, evrenin yaklaşık 380.000 yıl yaşından ortaya salınan fotonlar kaynaklı kozmik mikrodalga arka plan ışımasını bulduklarını anladıklarında, tüm evreni dolduran bu radyasyonun evrenin başlangıcı ile ilgili en geçerli modele, yani Büyük Patlama’ya işaret ettiğini de anlamışlardı.

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması Planck
Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması (CMBR) haritası

Hazırlayan: Emir Haliki
Editör: Ögetay Kayalı

Referanslar
1. <http://missionscience.nasa.gov/ems/06_microwaves.html>
2. <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Waves/mwoven.html>

Emir Haliki

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi - Fizik Bölümünde Doktor Araştırma Görevlisi. Ağ bilimi, astrobiyoloji, genetik düzenlenme mekanizmaları, karmaşık sistemler ve astronomik cisimler çalışma alanı. Aynı zamanda matematik ve sayısal çözümleme de ilgi alanları. Bunların yanında amatör olarak, gözlemsel astronomi, doğa yürüyüşleri, satranç ve robotik kodlama ile ilgileniyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button