Özel Görelilik: Göreliliğin Yorumlanması

Göreli olma ifadesi, başlı başına bir karşılaştırmayı içerir. Eğer kabul edebileceğiniz bir başlangıç noktası varsa, başlangıç noktasından ne kadar uzakta olduğunuzu söyleyebilirsiniz ya da bir başlangıç zamanı varsa, bu zamandan ne kadar ileride olduğunuzu da söyleyebilirsiniz. Fakat zaman gerçekte nedir? Saatimizin içerisinde gerçekleşen her bir atım, gerçekte bir saniye midir? Ya da evrenin başka bir köşesinde, aynı saniyeyi ölçebileceğimizin bir garantisi var mıdır?

Görelilik tam da bu durumu açıklığa kavuşturur. Işık hızına yakın hızlarda giden biri için zaman, sabit bir gözlemciye göre daha yavaş akacaktır. Fakat aslında o sabit olarak kabul ettiğimiz gözlemci, belki de ciddi hızlarda hareket eden bir gezegen üzerindedir ve sabit başka bir gözlemci de onu gözlemektedir. Bu durumda gezegen üzerindeki gözlemci için zaman, diğer sabit gözlemciye göre daha yavaş akacaktır. Özetle, olay tamamen, gözlemciler arasında göreli bir durum olduğunu gösterir.

Göreli mekanikte, iki nokta arasındaki uzaklık ve iki olay arasında gerçekleşen zaman farkı, ölçüldükleri referans sistemine bağlıdır. Bu durum; göreli mekanikte mutlak uzunluk ve mutlak zaman kavramlarının olmadığını ima eder. Gerçekten de, aynı anda farklı iki konumda gerçekleşen herhangi bir olay, birinci konumdakine göre sabit hızla hareket eden bir gözlemci için, aynı zamanda gerçekleşiyor gibi gözlenmez.

Ögetay Kayalı

Kaynaklar
1. Serway - Beichner, Fizik Cilt 3 Modern Fizik, Syf. 1254-1255

Ögetay Kayalı

Astronom. Özel ilgi alanı teorik kozmoloji, özellikle Einstein'ın görelilik kuramının modifiye edilmesi (modified gravity) üzerine uğraşıyor. Bunların yanında ender bulduğu zaman aralıklarında kafasına esince programlama, 3B modelleme, makineler, tasarım, fotoğrafçılık, resim ve satranç ile de ilgileniyor.

Ögetay Kayalı 119 makale yazdıÖgetay Kayalı tarafından yazılan tüm makaleleri gör