Hipotonik Ortam

Hipotonik ortam; içerisine konulan hücreyle kıyaslandığında, konsantrasyonu hücreden daha düşük olan ortamdır. Eğer hücre, hipotonik bir ortama konulursa, az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama doğru bir akış olacağından, hücre su alarak şişer. Bu durum deplazmoliz olarak adlandırılır.

Eğer bir bitki hücresi hipotonik ortama konulursa, hücre şişerek turgor durumuna geçer. Hayvan hücresi ise, aşırı su alımına bağlı olarak patlar. Bu olaya hemoliz adı verilir. Hayvan hücrelerinin yoğunluğu, saf suyun yoğunluğundan fazla olduğundan, saf su içerisine konması durumunda da hemolize uğrar. Bu sebeple insanlar ve çoğu hayvan hücresi, mikroskop altında incelenirken, izotonik ortamı sağlayan %0.9 NaCl çözeltisiyle beraber incelenir.

Human_erythrosite_osmotic_pressure
İnsandaki kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) farklı ortamlardaki halleri. Hipotonik bir ortamda hücre, içerisine su alarak şişer ve bunu takiben patlayabilir.

Amip, öglena, paramesyum gibi bazı canlılarda kontraktil koful bulunur. Bu sayede canlı, içerisinde bulunan fazlalık suyu, hücrenin dışarısına çıkarabilir. Bu durum, kontraktil kofula sahip canlıların, hipotonik ortamlarda yaşamalarını mümkün kılar.

Ögetay Kayalı

Kaynaklar
1. By Zephyris - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18401754

Ögetay Kayalı

Astronom. Özel ilgi alanı teorik kozmoloji, özellikle Einstein'ın görelilik kuramının modifiye edilmesi (modified gravity) üzerine uğraşıyor. Bunların yanında ender bulduğu zaman aralıklarında kafasına esince programlama, 3B modelleme, makineler, tasarım, fotoğrafçılık, resim ve satranç ile de ilgileniyor.

Ögetay Kayalı 122 makale yazdıÖgetay Kayalı tarafından yazılan tüm makaleleri gör