5 C
İstanbul
12 Aralık 2018
Biyoloji Sitoloji

Hipertonik Ortam

Hipertonik ortam; içerisine konulan hücreyle kıyaslandığında, konsantrasyonu hücreden daha fazla olan ortamdır. Eğer hücre, hipertonik bir ortama konulursa, az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama bir akış olacağından; hücre su kaybederek büzüşür. Bu duruma plazmoliz denir.

Human_erythrosite_osmotic_pressure

Bazı canlılar, hipertonik ortamda yaşayacak şekilde evrimleşmişlerdir. Tıpkı hipotonik ortamda, içerisine giren fazlalık suyu kontraktil kofulu sayesinde dışarı atan bazı protistalar (amip, öglena vb.) gibi, balıklar da solungaçları sayesinde, kendilerine göre hipertonik ortam oluşturan tuzlu suda yaşarlar. Osmotik basınç sebebiyle, solungaç hücrelerinden su kaybettiklerinden dolayı, gaz alışverişini gerçekleştirebilmek için, deniz suyuyla temas eden büyük solungaçlara ihtiyaçları vardır. Bu su kaybını, bolca su içerek tolere ederler. Bu sırada aldığı fazlalık tuzu aktif olarak dışarıya atarlar. Bu olaya osmoregülasyon denir.

Ögetay Kayalı

Bize destek olarak daha çok içerik üretmemize katkıda bulunun!

Related posts

Erişkin Beyinlerin Amigdalasının Yeni Hücreler Ürettiği Keşfedildi!

Rasyonalist

Tıbbi Mikrobiyoloji: Bakterilerin Sınıflandırılması

Rasyonalist

Odak Birleştirme Yöntemi (Focus Stacking)

Ögetay Kayalı

Yorum Bırakın