Popüler BilimFizik

Musluktan Akan Suyun Sesindeki Değişim

Neredeyse hepimiz yaşamışızdır. Musluğun sıcak tarafını açar ve suyun ısınması için bekleriz. Bu sırada musluktan akmakta olan soğuk su borulardan geçerken bir ses çıkarır. Eğer dikkat edecek olursak, akmakta olan suyun sesinin de suyun ısınmasıyla beraber değiştiğini fark ederiz. Açıkçası ben artık kış günlerinde su ısındı mı ısınmadı mı diye elimi altına sokmak yerine sesin değişmesini bekliyorum, çünkü bu yöntem hiç ıskalamaz! Fiziği anlamamız, çevremizde olan bu tür olaylara dikkat çekerek bir açıklama getirmeye çalışmamız, bazen göründüğü kadar sıradan olmayabilir. Fakat bunu araştırmak ve açıklamaya çalışmak, tam olarak sahip olmamız gereken arzudur.

Bu durumla ilk karşılaştığımda epey bir aklımı kurcalamıştı. Ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için, uzun bir süre neden kaynaklandığını internette araştırmadım. Çünkü ilk başta hemen cevabı bulamamıştım ve karmaşık bir cevabı olabileceğini düşünüyordum.

Bunun ne olabileceğini düşünmek çok keyifliydi. Kendimce doğru cevabı bulduğuma emin olduktan sonra internette araştırma yaparak ilgili fizik yasalarını bulmaya çalıştım, gerçekten bambaşka bir alanla işte o zaman tanıştım. Sanılanın aksine basit gündelik olayları açıklamak bazen oldukça karmaşık olabiliyor.

Akmazlık (Viskozite)

Akmazlık, en basit karşılığı ile bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Bunu gündelik hayattan örneklendirecek olursak (yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi), balın akmazlığının sudan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Peki çıkan sesteki değişimin bununla nasıl bir alakası var?

Bal, akışkanlığı sudan çok daha düşük bir “sıvı”dır. Ancak, çoğunuzun bildiği gibi balın sıcaklığı arttıkça, akışkanlığı da artar.
Bal, akışkanlığı sudan çok daha düşük bir “sıvı”dır. Ancak, çoğunuzun bildiği gibi balın sıcaklığı arttıkça, akışkanlığı da artar.

Suyun sıcaklığı değiştikçe akmazlığı da değişir. Bunu su üzerinde gündelik olarak görmemiz pek mümkün değil, fakat başka bir örneğini görüyoruz; sıvı yağlar. Tavaya döktüğünüz sıvı yağ akmaya karşı oldukça dirençlidir. Tavada gezdirmek istersiniz ama o direnir. Eğer yağ ısınmaya başlarsa, çok daha kolay aktığını fark edersiniz. Bu sebeple yağın önce ısınmasını bekleyip sonra tavada gezdirerek işimizi kolaylaştırabiliriz.

Sıcaklığın artışına bağlı olarak suyun akmazlığındaki azalma. (Sıcaklık kelvin cinsinden)
Sıcaklığın artışına bağlı olarak suyun akmazlığındaki azalma. (Sıcaklık kelvin cinsinden)

Stokes’un Yasası

stokes yasası

Yukarıda verilen Stokes Yasası, R yarıçaplı küçük bir küreye, η dinamik akmazlığına sahip bir sıvı içerisinde uygulanan sürtünme kuvvetini verir. Burada ν, nesneye göre sıvının akış hızıdır.

Sıvıların akmaları sırasında bu iç sürtünmeden kaynaklı bir ses ortaya çıkar. Tıpkı üflemeli çalgılarda olduğu gibi bir boru bu sesin aktarımını ve duyulmasını kolaylaştırır. Bu sebeple musluktan akarken suyun sesini duyarız. Stokes Yasası’ndaki μ, dinamik akmazlıktır. Sıcaklığa bağlı olarak değişeceği için, uygulanan sürtünme kuvveti ve bu sebeple de akan suyun çıkardığı ses değişir.

Ek Bilgi: Stokes’un Ses İncelmesi Yasası

Bu yasa bize, sıvının akmazlığına bağlı olarak sesteki incelmeyi verir. Sıcaklığın değişimi ile akmazlık da değiştiğinden, ses de bir incelmeye uğrayacaktır. Bu olay, aşağıda verilen α oranıyla, alınan yol boyunca düzlem dalganın genliğindeki üssel azalmayı verir.

stokes ses incelmesi yasası

η sıvının dinamik akmazlığı, ω sesin frekansı, ρ sıvının yoğunluğu, V ise ortamdaki ses hızıdır.

*Yazının hazırlanmasında fikir ve yardımlarından ötürü Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Gökhan Utlu hocamıza teşekkür ederiz.


Hazırlayan: Ögetay Kayalı

Ögetay Kayalı

Rasyonalist kurucu, editör ve kıdemli yazar. NASA'nın APOD platformunda görevli olmak üzere, Michigan Tech. Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak Astrofizik üzerine doktora yapmaktadır. Ege Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra bir yıl kozmoloji üzerine yüksek lisans, ardından bir yıl da İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezinde Moleküler Biyoloji ve Genetik üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button