KozmolojiPopüler Bilim

Evren Işık Hızından Hızlı Mı Genişliyor?

Evrenin genişlemesi hakkında konuşulurken, genellikle ışık hızı kavramı da işin içine dahil olur. Çünkü ışık hızı, evrende bildiğimiz en büyük hızdır ve eğer evren süper bir hızla genişliyorsa, bu değer, muhakkak ışık hızı gibi muazzam hızlara karşılık gelmelidir. Fakat bu karşılaştırma, pek doğru değildir.

Algısal olarak baktığınızda, evrenin genişlemesi bir hız gibi görünebilir. Fakat evrenin genişleme hızı derken, aslında bildiğimiz hız kavramından söz etmeyiz. Hız dediğimiz şey, bir noktadan diğer bir noktaya ne kadar sürede gidildiğinin bir ölçütüdür. Halbuki evren bir hareket yapmamaktır, sadece genişlemektedir ve bu genişleme bir noktadan değil, her noktadan gerçekleşir. Dolayısıyla bir noktada göreceğiniz genişleme hızı, bir diğer noktada göreceğinizden farklı olacaktır.

Evren Işık Hızından Hızlı Genişleyebilir Mi?

Hızı genellikle km s-1 birimiyle ifade ederiz. Bu tanım, bir cismin bir saniyede kaç kilometre ilerlediğini bize söyler. Fakat evrenin genişlemesi söz konusu olduğunda bu birim km s-1 Mpc-1‘dir. Yani bir megaparsek (Mpc) (3.26 milyon ışık yılı) uzaklıktaki bir cismin bir saniyede kaç kilometre ilerlediğini bize söyler. Aramızdaki evren genişlediği için, bizden bir Mpc uzaklıktaki bir cisim, hiçbir hareketi olmasa dahi sırf aradaki evrenin genişlemesinden ötürü, bizden yaklaşık 70 km s-1 hızla uzaklaşır (Bkz. Kozmoloji: Hubble Sabiti). Eğer 2 Mpc uzaklığa bakarsanız bu değer 140 km s-1, 3 Mpc uzaklığa bakarsanız 210 km s-1 olur. En nihayetinde bu değerin bir noktada ışık hızına ulaşacağı açıktır. (Bu durum özel göreliliği ihlal etmez, çünkü söz konusu olan cismin kendi öz hızı değildir, sadece aradaki evrenin genişlemesinden kaynaklanan ötelenmedir).

Bu değerin ışık hızına ulaştığı nokta, bizim Hubble hacmi olarak adlandırdığımız hayali bir kürenin sınırlarıdır. Bu noktan sonraki cisimlerin hızı ışık hızından fazladır. Bir noktadan sonra kozmik olay ufku kavramı devreye girer. Hubble sabiti aslında bir sabit olmadığından, geçişe baktıkça Hubble sabitinin farklı olduğu dönemleri görürüz. Dolayısıyla Hubble hacmi ile kozmolojik olay ufku çakışmaz ve Hubble hacminin ötesi görülebilir. Görülebilir evrenin sınırları ise kozmolojik olay ufkuyla sınırlıdır.

Bu noktadan sonra ışık kaynaktan çıkar, fakat bu sürede aramızdaki evren sürekli genişlediği için, ışık sürekli olarak yoluna devam eder. Bir diğer deyişle, ışığın önündeki yol bitmez. Bu tıpkı koşu bandı üzerinde koşmak gibidir. Sabit bir hızınız vardır, fakat altınızdaki bant kaydığı için asla hedefe ulaşamazsınız. Bu durumu anlatmak için hoş bir analoji olması bir yana, esas olay evren genişlerken gelen fotonun kırmızıya kaymasıdır. Dolayısıyla enerjisini sürekli olarak kaybeder.

Bu yüzden, evrenin genişleme hızı, aslında bir hız olmadığı için, ışık hızı ile kıyaslama yapmak fiziksel olarak anlamsızdır. Bu tıpkı bir arabanın hızını santigrat derece ile ifade etmek gibidir, birimler uyumsuz olduğu için bir karşılaştırma yapılması doğru değildir.

Eğer dikkat ederseniz, megaparsek de kilometre de bir uzaklık birimidir. Dolayısıyla gerekli işlemleri yaparak km/Mpc ifadesinden sabit bir sayı geldiğini görebilirsiniz. Bu durumda evrenin genişlemesinin 2.2×10-18 s-1gibi bir değere sahip olduğunu görürsünüz, ki bu hızdan tamamen alakasız bir birimdir, aslında bu bildiğimiz hertz birimine benzemektedir. Şimdi işler biraz daha garipleşti öyle değil mi?

Fizikte, sayıların değerinden çok anlamları önemlidir. Burada Hubble sabitinin birim saniyede gerçekleşen bir şeyi ifade ettiğini görüyoruz. Örneğin ışığın frekansı da bir saniyedeki toplam dalga sayısını verir. Bu durumda Hubble sabiti, bir saniyedeki dalga sayısı gibi bir fiziksel durumu mu ima etmektedir? Elbette hayır. Çünkü genişlemeyi izah eden bir tanımı olması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden onu bu şekilde yorumlamak pek doğru olmayacaktır. Aslında bakarsanız Hubble sabitinin bu değeri, evrende aldığımız birim bir alanın, boyutunun bir saniyede %2.2×10-16 kadar büyüyeceğini söyler. Yani evrenin kaç saniye sonra, boyutunu kaça katlayacağını bu şekilde hesaplayabiliriz.

Özetle, evrenin herhangi bir anındaki genişlemesini, bir hız ile kıyaslamak hatalıdır. Evet, evren gerçekten de saniyeden de küçük bir zaman diliminde şu anki boyutlarına genişlemiştir. Fakat bu muazzam genişlemeyi, bir hız ile ifade etmek doğru değildir.

*Küçük bir not: Evrenin genişlemesinden dolayı uzak bir gök cisminden ışık alamamamızın tek sebebi, ışığın bu yolu yeterli sürede kat edemiyor olmasından kaynaklanmaz. Aynı zamanda evren genişlerken, ışık kırmızıya kayar, yani enerjisini kaybeder. 


Hazırlayan: Ögetay Kayalı

Referanslar

1. P. Coles & F. Lucchin, Cosmology

2. Leonard Susskind, Stanford University, Cosmology Lectures

3. P. Francis & B. Schmidt, Austuralian National University, Cosmology Lectures, ANU-ASTRO4X: Astrophysics: Cosmology.

4. HyperPhysics, “Expanding Universe”, <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Astro/hubble.html>

Ögetay Kayalı

Rasyonalist kurucu, editör ve kıdemli yazar. NASA'nın APOD platformunda görevli olmak üzere, Michigan Tech. Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak Astrofizik üzerine doktora yapmaktadır. Ege Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra bir yıl kozmoloji üzerine yüksek lisans, ardından bir yıl da İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezinde Moleküler Biyoloji ve Genetik üzerine yüksek lisans yapmıştır.

4 yorumlar

  1. Sayın Kayalı Yazılarınız için size teşekkür ederim. Bu konularla sadece okuma seviyesinde ilgilenen birisi olarak sizi tebrik ederim. Tekrar teşekkürler.

  2. Salam Aleykum Aslına Baılırsa ben Azeri olara bazı yərleri tekrar ouyarak anladm
    Hocam ellerinize sağlık

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button