Popüler Bilim

Cerrahi Aletler Alzheimer ile Bağlantılı Olan Proteinleri Yayıyor Olabilir!

Yeni bir araştırmaya göre Alzheimer (Alzaymır) ile doğrudan bağlantılı proteinler, cerrahi aletler ile hastalar arasında aktarılabilmektedir. Şuana kadar teşhis edilen vakaların sayısı ne kadar az olursa olsun, bu aletlerin nasıl sterilize edildiği ve gelecekte nasıl kullanılacağı konusunda bizleri tekrar düşünmeye itiyor.

Alzheimer hastalığına proteinlerin bu şekilde taşınmasının neden olduğuna dair henüz bir belirti yok ancak araştırmacılar, genç yaşta beyin ameliyatı geçirmiş olup, nadir görülen beyin kanaması bozukluğuna (Serebral Amiloid Anjiopatisi) sahip olan sekiz vaka ortaya çıkardı.

Bu sekiz kişiden hiçbirinin SAA’ya genetik bir eğiliminin olmadığını göz önüne alırsak, daha önceki ameliyatın, hem SAA’yı hem de Alzheimer’ı tetikleyen bu yapışkan amiloid proteinlerini kişilerin beynine taşıması mümkündür.

İngiltere’deki Londra Üniversitesindeki (University of College London),uzman araştırmacı Sebastian Bradner, Amiloid Betanın bulaşabilir olduğuna dair yeni kanıtlar bulduklarını ifade ediyor.

“BU ALZHEIMER HASTALIĞININ BULAŞABILECEĞI ANLAMINA GELMIYOR, ZIRA BIZ ALZHEIMER HASTALIĞININ DIĞER BELIRTEÇ PROTEINLERINDEN HERHANGI BIR MIKTARDA PATOLOJIK TAU PROTEINI BULAMADIK.”

Araştırmacılar, Alzheimer’ın nasıl ortaya çıktığından henüz emin olmasalar bile beynin normal işleyişindeki bozulmalara yol açan Amiloid Beta ve Tau Proteinlerinin oluşumu, bu hastalığın ana özelliklerinden biriymiş gibi .

Bir beyin ameliyatından kaynaklanan amiloid protein birikimlerinin kirlenmiş cerrahi aletler üzerinden diğer hastalara geçmesi olası. Ancak, bu sekiz olgunun hepsinin, sterilizasyon yöntemlerinin en son gözden geçirilmesinden öncesine tarihlendiğini unutmamak gerekir. Diğer bir deyişle; sorun çok daha önceden çözümlenebilirdi ancak bilim insanları, araştırmadan çok risk almak istemiyorlar.

Bradner bulgularının uzun süre önce yapılan beyin ve sinir cerrahisi işlemleriyle ilgili olduğunu ifade ediyor ve konuşmasına şöyle devam ediyor :

“PATOLOJIK PROTEININ BULAŞMA OLASILIĞI NADIR DE OLSA, CERRAHI GIRIŞIMLERDE STERILIZASYON GÖZ ARDI EDILMEMELIDIR.’’

Takım, çocukluğunda operasyon geçirmiş’’Serebral Amiloid Anjiopatisi’’olan dört kişiyi bir araya getirerek, 4 tane daha eşleşmiş model bulmak için eski kayıtları detaylı bir şekilde araştırdı.

Araştırma , bir başka beyinsel hastalık olan ve prionların cerrahi aletlere yapışmasıyla oluşan Creutzfeldt-Jakob’ın bulaşması hakkındaki tespitlerle teşvik kazandı. Aslında bu bulgu, sterilizasyon standartlarına yönelik en yeni güncellemeye sebep olan etkendir.

Asıl problem, Amiloid proteinlerinin, kaynatma ve kurutma aletlerinin klasik yöntemine ve formaldehite maruz bırakılmalarına karşı çok dirençli olmasıdır. Araştırmacılara göre belirli durumlarda sadece bir kez kullanılan aletlere sahip olmak çözüm olabilir.

Açıkça görüleceği üzere , bu sekiz hastanın hiçbirisi Alzheimer’a yakalanmamıştır ancak Amiloid proteinler bu şekilde atılırsa beynin daha savunmasız olma ihtimali vardır.

Şimdi; araştırmacılar, proteinlerin bu şekilde atılma potansiyeli hakkında daha fazla çalışma görmek istiyorlar.Yaşlılardaki artan beyin ve sinir cerrahisi operasyonları , bu proteinlerin yaşla beraber artan yığımı gibi. Bu gerçekleri bilmek durumundayız.

Londra Üniversitesinden Simon Mead, kabul edemedikleri halde, halen bulgular için birçok alternatif açıklama olduğunu, bir şeyleri açığa kavuşturmak için daha çok araştırmanın gerektiğini ve büyük bir epidemiyolojik çalışmanın bilhassa yararlı olabileceğini ifade etmektedir.

Çeviri: Gamze Korkmaz


Referanslar

1.ScienceAlert, “Surgical Tools Could Be Spreading Proteins Linked to Alzheimer’s”
<https://www.sciencealert.com/surgical-tools-could-spreading-alzheimers-proteins>

Rasyonalist

Rasyonalist anonim hesabı. Eskiden Rasyonalist üyesi olup ayrılan ya da dışarıdan yazı gönderenlerin içerikleri ile Rasyonalist ekibinin duyuruları yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button