Anaximander: Dünya Düz Değil Ama… | RasyoGerçekler

Anaximander, Dünya’nın düz olmadığını düşünen ilk filozoflardan biriydi. Lakin talihsiz bir şekilde bir küre değil, silindir olduğunu sanmıştır.

Exit mobile version