23.7 C
İstanbul
16 Haziran 2019

Kategori : Sitoloji

Sitoloji ya da hücre bilimi; hücrelerin yapısını, fizyolojisini, yaşamını, çoğalma şeklini, sahip olduğu organelleri, hücrenin çevresiyle olan çeşitli ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Çalışma alanı moleküler ölçekten, mikroskobik ölçeğe kadar değişim gösterir ve çeşitli fiziksel, kimyasal süreçleri içerir. Bakteriler ve protozoa gibi tek hücreli organizmalardan, bitkiler, hayvanlar gibi çok hücreli organizmaların hücrelerine kadar geniş bir alanda çalışır. Bazı sitolojik süreçlere; otofaji, adezyon, hücre bölünmesi, aktif ve pasif taşıma, DNA tamiri, fotosentez, glikoliz örnek verilebilir.

Biyoloji Sitoloji

Organeller: Kloroplast

Ögetay Kayalı
Kloroplastlar, özellikle bitki hücrelerine yeşil renklerini vermeleri ile özdeşleşmiş, fotosentezden sorumlu, yaklaşık boyundaki organellerdir. Tıpkı mitokondri gibi metabolik enerji üretiminden sorumlu olup, endosimbiyoz ile evrimleşmişlerdir. Fakat, mitokondriye göre oldukça büyük