10 C
İstanbul
9 Aralık 2019

Kategori : Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikro boyutundaki organizmalar olan bakteriler, virüsler, protozoonlar, algler ve mantarlar gibi canlıları inceleyen bilim dalıdır. Temel bilimlerde elde ettiği bilgiler sayesinde tıpta, endüstride ve tarımda gelişime önemli bir katkısı olmaktadır. Hastalık yapan mikroorganizmaların incelenerek sağlıkta önemli adımlar atılmasından, hastalık yapmayanların özelliklerinin incelenerek bunların yararımıza kullanılmasını sağlamaya kadar birçok konuda çalışma yapar. Bir diğer önemli etkisi ise, sayıları dünya nüfusuna baskın gelen bu ufak canlıların, dünyanın ekolojik dengesine olan öneminin incelenmesidir. Atmosferimizde soluduğumuz gazlardan, topraktaki dönüşümlere kadar birçok durumun sorumlusu mikroorganizmalardır. Bu sebeple mikrobiyoloji, yaşamın en temel konularından birini inceler.

Biyoloji Mikrobiyoloji Popüler Bilim

İsviçre Peynirindeki Deliklerin Sebebi

Devrim Yağmur Durur
“Tom ve Jerry”yi izleyen herkesin, ismini bilmese de tanıdığı bir peynirden bahsediyoruz: İsviçre Emmental peyniri. Bu peyniri diğer peynirlerden ayıran en önemli özellik üzerinde bulunan ve göz diye adlandırılan deliklerdir.
Biyoloji Botanik Çevre Biyolojisi Mikrobiyoloji

Sıcaklık ve Işığın Alglerin Çoğalması Üzerine Etkisi

Ögetay Kayalı
Algler fotosentetik, ökaryotik, hızlı bir şekilde üreyen organizmalardır. Fotosentetik olmaları sebebiyle çoğalmaları, sıcaklığın ve ışığın etkisine önemli ölçüde bağlıdır. Işığın verilme süresi ve şiddeti ile birlikte farklı sıcaklık aralıkları üzerinde
Genetik Histoloji Mikrobiyoloji Popüler Bilim

Basit Bir Kan Testi İle Kanseri Öngörebilmek Mümkün!

Rasyonalist
Umut vadeden haberler! Yeni bir kanser testi, erken aşamada yapılan uygulanabilirlik çalışmasında umut verici sonuçlar verdi. Çalışmalar, basit bir kan testiyle son derece doğru kanser taramaları yapabileceğimiz bir geleceğin önünü açtı. Tümörlerin
Biyoloji Mikrobiyoloji

Amip (Amoeba)

Ögetay Kayalı
Amipler (bazen Amoeboid olarak da anılır) şekil değiştirme yeteneğine sahip, bazı türleri patonejik olan ökaryotik organizmalardır. Bu şekil değiştirme hareketini, yalancı ayak (pseudopod) adı verilen uzantıları sayesinde gerçekleştirir. Çoğunlukla tatlı sularda, su birikintilerinde
Biyoloji Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji: Bakterilerin Sınıflandırılması

Rasyonalist
Bakteriler; enzimatik aktiviteleri, üreme özellikleri, morfolojik özellikleri, nükleer materyal yapısı (Guanin/Sitozin oranı, G/C oranı) gibi pek çok özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Fakat günümüzde geliştirilen detaylı analiz ve tanılama metotlarıyla bu sınıflamada