Dalga boyu

dalga boyu

(astronomi, fizik)

Açıklama: Dalga boyu, iki dalga arasındaki tepelerin (veya çukurların) arasındaki mesafedir. Frekans ile ters ilişkili olduğundan, dalga boyu arttıkça frekans azalır. Bir başka deyişle dalgalar arasındaki mesafe arttıkça, dalgaların sıklığı azalır.

Dalga boyu genellikle lambda (λ) harfi ile gösterilir. Işık için dalga boyu ve frekans arasındaki ilişki λ=c/f’dir. Bir fotonun dalga boyu ne kadar düşükse, o kadar yüksek enerjilidir (örn. gama ışını, x-ışını). Görsel bölgedeki ışığın dalga boyu 400-700 nanometre aralığındadır. Bu durum radyo dalgaları için kilometre mertebelerine çıkabilir.

(İng. wavelength)

İlgili: foton

Referans: Britannica

Exit mobile version