Astronomik Birim

Astronomik birim, astronomide çok sık kullanılan uzaklık birimlerinden biridir. Dünya ve Güneş arasındaki mesafe olan yaklaşık 150 milyon kilometrelik mesafeyi ifade eder. Fakat Dünya, Güneş etrafında dolanırken, Güneş'e yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Dolayısıyla bu mesafe sabit olmadığından, astronomik birimin değeri, en uzak ve en yakın olduğu değerin ortalaması olarak alınır. Tam değeri 149,597,870,700 metredir.

Tanımladığı uzaklık ölçüsü, astronomik ölçeklerde oldukça ufak olduğundan, genellikle Güneş sistemi boyutlarındaki tanımlamalarda kullanılır. Örneğin bir gezegenin yıldızına olan uzaklığını astronomik birim cinsinden ifade etmek oldukça akla yatkındır. Böylelikle Dünya'dan alışık olduğumuz mesafeyle bir kıyaslama yapabiliriz.

Sembolik olarak kısaca AB olarak gösterilir, İngilizcede ise AU (astronomical unit) olarak ifade edilir.

Birim Değerleri

149,597,870,700 metre
92.955807 milyon mil
499.004 ışık saniyesi (ya da yaklaşık 8.3 ışık dakikası. Bu süre tabi ki Güneş'ten Dünya'ya bir fotonun ulaşma süresidir).
4.8481368×10−6  parsek
15.812507×10−6 ışık yılı

Bazı Bilinen Gök Cisimlerinin Astronomik Birim Cinsinden Değerleri

Astronomik Birim Tablo
Referans: https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_unit

Tam boyutta görmek için görselin üzerine tıklayınız.

Ögetay Kayalı

Referanslar
1. Serdar Evren, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Astronomiye Giriş ders notları
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_unit>

Ögetay Kayalı

Astronom. Özel ilgi alanı teorik kozmoloji, özellikle Einstein'ın görelilik kuramının modifiye edilmesi (modified gravity) üzerine uğraşıyor. Bunların yanında ender bulduğu zaman aralıklarında kafasına esince programlama, 3B modelleme, makineler, tasarım, fotoğrafçılık, resim ve satranç ile de ilgileniyor.

Ögetay Kayalı 122 makale yazdıÖgetay Kayalı tarafından yazılan tüm makaleleri gör